HUN | ENG | GER
A gázfogyasztásmérők magyar szakértője
Kiemelt partnereink
Integritást sértő események bejelentése vissza a főoldalra

A Flogiston Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5., Cgj. 13-09-061698, a továbbiakban: Társaság), mint gazdasági Társaságot érintő szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására visszaélés-bejelentési (a továbbiakban: Whistleblowing-csatorna) csatornát tart fent; a Társaságra irányadó MVM csoportszintű KIE-19 irányelvben és belső compliance szabályzatában foglalt kötelezettségre figyelemmel.
Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan:


A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentését jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Társaság biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt, akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

  • az MVM Csoport Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt munkavállaló beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
  • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
  • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
  • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

E-mailben: integritas@flogiston.hu, amelynek tárgyában kérjük feltüntetni: integritást sértő esemény bejelentése.

Postai úton: a Társaság nevére, annak Compliance terület részére címezve. Levelezési cím: 2000 Szentendre Kőzúzó u. 5.
Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

  • az e-mail fiók ellenőrzése minden munkanapon megtörténik;
  • a Társaság minden bejelentést megvizsgál;
  • a bejelentésekhez kizárólag a Társaság, erre kijelölt munkatársa férhet hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított;
  • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is szükséges, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő, valamely elérhetősége (pl. e-mali cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából;
  • a bejelentések kivizsgálására a Társaság vonatkozó belső szabályzatainak megfelelően kerül sor;
  • az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.

A bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az „Adatkezelési tájékoztató integritást sértő eseményt bejelentőknek” című adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
Szolgáltatásiank szerződéses keretek között
Szolgáltatásiank ipari gáznyomás szabályzókra - szerződéses kereteken kívül
Termékeink